banner.jpg, 173kB

INEX group s.r.o.

Profil společnosti

Společnost je významnější stavební firmou v Karlovarském kraji. Její hlavní činností je provádění mostních konstrukcí, a to jak nových, tak provádění rozsáhlých rekonstrukcí.
Na trhu je společnost od roku 2001 a zaměřuje se na dopravní stavby – dálniční mosty, inženýrské stavby – železobetonové konstrukce a v neposlední řadě i občanské budovy. Při této činnosti společnost upřednostňuje moderní technologická řešení, hospodárnost práce, potřebné technické zajištění, a to vše s využitím ekologicky šetrných způsobů provádění prací.

Hlavní činnost společnosti

  • provádění mostních konstrukcí včetně rekonstrukcí
  • dopravní stavby především dálniční mosty
  • inženýrské stavby - železobetonové konstrukce
  • občanské budovy s využitím moderních technologií